ZŠ Bez Lavice
Jsme inspirativní škola.
Naším cílem je
Radost dětí ze školy. Protože naše škola je místem, kde jsou děti přijímány bezvýhradně, cítí se bezpečně, mohou projevit svůj názor a chybovat.

Letní příměstské tábory

Spojíme hru s dobrodružstvím, dobrodružství s poznáváním, poznávání s objevováním a objevování se získáváním nových zkušeností. Uprostřed přírody - v lese, u potoka, u rybníka, na louce. Naše aktivity jsou zaměřeny na zábavu, učení a přátelskou atmosféru. Děti si užijí spoustu dobrodružství venku, kreativní dílny, hry a spoustu smíchu.

Vybrat tábor

O projektu

Tvoříme školu, která u dětí rozvíjí potenciál a kompetence potřebné k tomu, aby byly schopné obstát v neustále měnícím se světě.

Volně navazujeme na lesní mateřskou školu Za potokem v Chlebovicích u Frýdku-Místku. Usilujeme o to, aby bylo dětem umožněno vzdělání v prostředí se zdravě nastavenými hranicemi a vzájemným respektem.

více

Náš tým

Jsme tým lidí, rodičů a pedagogů, kteří společně budují inspirativní  základní školu Bez Lavice.  Bezpečné místo, kde jsou děti přijímány bezvýhradně, mohou projevit svůj názor, podílet se na podobě školy a vzdělávání.

více

Na čem stavíme

Efektivní komunikace
Velký důraz klademe na kontinuální práci s emocemi, oboustranně respektující a otevřenou komunikaci, podporu soucitu s druhými. Rozvoj kvalitních vzájemných vztahů, vedení dětí k nacházení vlastních řešení problémů a k vlastní zodpovědnosti.
V Komunikaci se kromě obsahu zaměříme i na její formální stránku.
Podpora individuálního potenciálu
K dětem přistupujeme z hlediska osvojování vědomostí a dovedností individuálně. Primárně se soustředíme na to, co se dětem daří a v čem jsou „napřed“. Podpoříme to, co je naplňuje, a co chtějí v životě dělat.
Podnětné vzdělávací prostředí
Stavíme na výhodách věkově heterogenních skupin. Proto jsou třídy koncipovány do trojročí (6-9 let, 9-12 let, 12-15 let). Hlavní část výuky bude probíhat v těchto skupinách, nicméně děti všech věkových kategorií se budou společně každodenně setkávat a pracovat na vybraných projektech.
Příroda
Zásadní je pro nás možnost výuky venku. Umožňujeme přirozené vnímání proměn přírody a zažívání jejího pozitivního efektu na psychiku i tělo. Klademe důraz na dostatek volného pohybu, a tím prostor pro rozvoj myšlení, fantazie a fyzické zdatnosti. Zároveň na ochranu životního prostředí, ekologické principy, udržitelnost atp.
Cizí jazyky
Jako důležitou součást vybavenosti pro současný i budoucí život vnímáme znalost cizího jazyka. Ve škole je kromě výuky angličtiny (později i dalších jazyků) v určitých hodinách a časových úsecích také  „English zone“ - komunikace pouze v anglickém jazyce. V prvním trojročí probíhá výuka anglického jazyka především sluchovou cestou a je spojena s názorností, hudbou a pohybem.
Moderní poznatky z hlediska přístupů k dětem
Je pro nás důležitý partnerský a pozitivní přístup k dětem, respektující komunikace, kontinuální práce s emocemi, podpora spolupráce a kritické myšlení, podporujeme práce s chybou, vzájemných vztahů a učení přirozenými důsledky a bez negativního či pozitivního nálepkování. Preferujeme kvalitu nad kvantitou.

Sledujte nás na sítích